Select Page

Det er vigtigt at anvende gode illustrationer med tydelig branding og budskaber i din markedsføring. Ellers når du ikke dit ønskede publikum, i værste fald fordi de ikke genkender dig, eller du sender forvirrende signaler. Her skal du tænke Nike / Coca Cola … Less is more.

Lad mig producere et lille lækkert udvalg, der understøtter din businness –
Book GRATIS 20 min i min kalender – og fortæl mig om din forretning og dit behov – BOOK HERE

 

When you create content for your marketing and branding, simplicity is key. Your message and Brand has to be clear, otherwise you confuse your audience. Think of Nike / Coca Cola … Less is absolutely more!

Let me design a nice tiny collection that supports your product and your services –

Book 20 mins in my calendar for FREE  -and tell me about your business and your needs-please BOOK HERE

 

Get your Branding and design aligned on  Social Media

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.